Solvalla 190115

  • Very Kronos: (Lopp 4) Satt fast i silver-finalen senast och gick i mål med gott om krafter sparade. Efter den starten har vi vaccinerat honom och formen är därför knappast på topp. Han har dock så mycket inombords att han ändå måste vara ett tidigt bud här. Skor runt om.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.