Romme 181109

  • Virunga: (Lopp 7) Var en besvikelse senast då hon inte alls presterade som hon brukar. Vi har inte hittat någon förklaring till den bleka insatsen och det kan vara så att hon helt enkelt ledsnade efter ett lopp i dödens. Jag tycker att hon är svårbedömd här och vi ger henne därför ett snällt lopp och hoppas att hon då löper upp till det hon kan. Fartmässigt duger hon bra och hon ska ses som en outsider. Barfota fram, inga andra ändringar.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.