Umåker 181109

  • Flair Delice: (Lopp 3) Var ute i ett stentufft gäng senast och fick dessutom en del trafikproblem på vägen. Jag tycker hon höll farten starkt till slut och hon blir bättre och bättre för varje start. Den här gången är motståndet lite enklare och jag tycker att hon ska duga en bit. Jag blir inte förvånad om hon slutar långt framme. Skor runt om.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.