Gävle 180917

  • Fantasy In: (Lopp 3) Hade haft några månaders tävlingsuppehåll inför förra starten och gjorde med tanke på det ett bra lopp. Jag räknar med att loppet har gjort henne gott och förhoppningsvis är hon lite vassare till den här starten. Den här uppgiften ser intressant ut och får vi bara lite hjälp på vägen då tror jag att vi slutar långt framme. Inga ändringar, skor runt om.
  • Global Worthy: (Lopp 6) Var lite seg i debuten men höll ändå farten bra till slut. Jag hoppas att han vaknar till av det loppet och uppträder lite rappare nu. Kapacitetsmässigt duger han bra och jag tycker att han ska ses som en outsider här. Inga ändringar, skor runt om.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.