Dannero 180812

  • Fleek Hanover: (Lopp 3) Var jättefin vid segern senast och visade då att hon kommer att tjäna fina pengar framöver. Den här gången har vi fått ett helt annat läge men jag tycker ändå inte att hon kan räknas bort. Får vi bara lite hjälp på vägen då slutar hon långt framme. Inga ändringar, barfota runt om.
  • Poochai: (Lopp 5) Har toppform för dagen men har inte fått det att stämma i loppen på slutet. Han är klart bättre än raden och han kommer att vinna lopp inom kort. Här är motståndet tufft men jag tycker ändå att min är värd ett streck om man garderar. Inga ändringar, barfota runt om.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.