Eskilstuna 180517

  • Il Vole: (Lopp 3) Har varit hos mig i ett halvår och under tiden har han både varit sjuk och kastrerats vilket gjort att det har tagit lite tid. Nu känns han i alla fall klart på gång och det känns i jobben som att det finns en del inombords. Han är ändå svårbedömd för mig och innan jag sett hur han fungerar i lopp så håller jag honom bara som en outsider. Skor runt om.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.