Bergsåker 180417

  • Darshana: (Lopp 3) Har gjort det bra så här långt även om hon ännu inte har fått sätta nosen först. Jag tror dock att hon vinner lopp när som helst och det mycket väl bli så redan nu. Vi ger henne ett snällt lopp och stämmer det på vägen då dyker hon säkert upp där framme. Inga ändringar, skor runt om.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.