Örebro 180215

  • Djorkaeff Sisu: (Lopp 6) Avslutade vasst senast och det känns som att han är klart på gång för dagen. Jag tycker även att han har höjt sett ett snäpp sedan han blev valack och jag tror att han kommer att få en fin säsong. Läget här spelar inte så stor roll då han ändå hamnar bland de sista. Skulle det bli tempo på loppet då slår vi många till slut och helt borta ska han inte vara.

Örebro 190120

Djorkaeff Sisu: (Lopp 9) Har haft ett par månaders träningsperiod efter senaste starten och känns bara bra för dagen. Han har dock bara fått ett banjobb och förmodligen kommer han att behöva loppet. Med rätt resa tror jag ändå att han kan avsluta vasst och helt borta ska han trots allt inte vara.